Tips en de werking van uw airco

Enkele tips voor het gebruik:

 

  1. Zet in een warme auto de eerste kilometer de ramen open. De warmte kan dan al grotendeels weg en de auto is sneller koel.
  2. Gebruik de airco regelmatig, dat voorkomt lekkages.
  3. Voorkom verstopping van het systeem door de luchtinlaten vrij van bladeren en vuil te houden.
  4. Zet de airco enkele minuten voor u uw bestemming heeft bereikt uit, zo droogt de verdamper goed en voorkomt u nare luchtjes.
  5. Hoe werkt mijn airco? kijk hier onder maar eens.

Het koudemiddel wordt door de compressor als gas aan gezogen en wordt gecomprimeert tot een hete vloeistof. Vervolgens gaat de hete vloeistof door de condensor om afgekoeld te worden.(hierbij krimt ook het volume)
Daarna gaat de vloeistof door de filterdroger om gefiltert te worden.
Dan van de filterdroger naar het expansiefentiel (deze laat een klein beetje vloeistof door)

Na het expansieventiel krijgt de vloeistof dus ruimte om te expanderen, (er is warmte is nodig om een vloeistof te kunnen laten expanderen) waarna het in de verdamper warmte ontrekt aan de doorstromende buitenlucht.

Die afgekoeldelucht wordt in de auto geblazen.
Aan het einde van de verdamper is er alleen nog een gas vorm over.

Hierna gaat bovenstaand zich opnieuw herhalen!

Rest me nog te vertellen dat er ook een hoeveelheid olie mee lift voor de smering van de compressor